29-03-16

Ach (waarschuwing op een pakje sigaretten)

     
   
  

bierviltje,30 jaar,witzli poetzli,ach,waarschuwing

Ontwerp voor bierviltje naar aanleiding van 30 jaar Witzli Poetzli.
Beschikbaar vanaf 26/03/2016.
  
  
  

 

25-03-16

Argeloos

   
   

Ik had gehoopt dat het maal
dat ik mijn gasten aan wou bieden,
welwillend zou worden genuttigd
met complimenten aan de kok.

Vanuit de keuken hoor ik enkel
het misprijzen; volgens hun profeet
ben ik te voortvarend in mijn ijver

om honger en dorst te laven
met smaak en enig fatsoen.
Ze spuwen in de soep en
verminken mijn beminde.
 
   
   
   

24-02-16

een goede (verre) buur


   
De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Frank H. (66), gewezen Antwerps gemeenteraadslid van sp.a en PVDA, en zijn Nigeriaanse echtgenote Favour F. (32) veroordeeld voor lasterlijke aangifte tegen een politie-inspecteur, die een onderzoek moest uitvoeren naar een mogelijk schijnhuwelijk tussen hen. Ze kregen twee maanden cel en 600 euro boete, beiden met uitstel, en moeten de inspecteur 500 euro schadevergoeding betalen.

buur,sereniteit,bijkomend,lasterHet koppel had klacht ingediend tegen de inspecteur voor racisme, intimidatie en schriftvervalsing. Hij had hen op 6 mei 2014 verhoord naar aanleiding van hun huwelijksaanvraag en moest nagaan of het niet om een schijnhuwelijk zou gaan.

Ze vonden dat de inspecteur hen geïntimideerd had en schokkende en intimiderende vragen had gesteld. Volgens de inspecteur was het verhoor sereen verlopen. Het parket seponeerde de klacht, omdat na onderzoek bleek dat er zich tijdens het verhoor geen onregelmatigheden hadden voorgedaan.

De politie-inspecteur diende daarop zelf klacht in wegens lasterlijke aangifte. Hosteaux en zijn echtgenote wilden de inspecteur naar eigen zeggen niet schaden, maar de rechtbank was het daar niet mee eens. Er werd in het vonnis gesteld dat ze maar al te goed wisten dat de politie-inspecteur niets verweten kon worden en dat hun klacht vals was.

“Het kwaadwillig opzet van beklaagden wordt bijkomend nog bevestigd door het gegeven dat zij beroep deden op de pers om artikelen te laten publiceren waarbij de schijn gewekt werd dat hun huwelijk belemmerd werd door de politie-inspecteur die hen verhoorde over hun mogelijk schijnhuwelijk”, aldus de rechtbank.

(De Standaard, 23/02/2016 - beeld: Triple Lambiek, Dennis Tyfus, 2014)
   
   
   

31-10-15

Schachten (werkwoord) 3/3

   
   

Het meisje begrijpt het nog steeds niet, heer kramp des te meer.
Als toevallige voorbijganger wil ik het niet begrijpen: wanneer ik
hem uitscheld voor beul, krullen zijn lippen van eigenwaan. Volgens
zijn afkomst is dit de geuzennaam die hij altijd al heeft nagestreefd.

Krijs is wijselijk gevlucht en ontfermt zich over de jongen die rillend
herstelt van de radeloosheid waarmee men de hel tracht te vergeten;
wat een lichaam afscheidt haalt moederlijke instincten naar boven.

Kramp blijft halsstarrig brullen, vaderlijke gevoelens zijn vooralsnog
niet aan hem besteed; een schacht (een meisje bovendien) heeft pas
bestaansrecht als een fragment dat de ondergeschiktheid aanvaardt,
als een onooglijk iets dat de werkelijkheid walgend mag ondergaan.
   
   
   
   
   

29-10-15

Schachten (werkwoord) 2/3

   
   

Een uitgeput meisje begrijpt het niet: iemand had haar ingefluisterd
dat onderwerping een vorm van assimilatie is, niet dat haar lichaam
en maag zouden worden geveild in het kader van een overlevering
waarin een even onthutste schacht in haar mond ejaculeren moet.

Vrouw krijs vindt het nochthans prima, zij herinnert zich de smaak
van zaad en mayonnaise waarmee zij niet ontmaagd, dan wel
de rechterhand van heer kramp geworden is, want zeg nu zelf:

wat is er in godsnaam mis om iemand op zijn plaats te zetten,
iemand een nummer op de bovenarm te tattoeëren, hem of haar
te archiveren in de annalen van de universiteit? Om ergens bij
te horen zijn alle vormen van laatdunkendheid gepermitteerd.   

      

 

      
   

27-10-15

schachten (werkwoord) 1/3

   
   
   
Verwrongen gezichten zijn (initieel) verwaasloosbaar;
hees gebralde keelgeluiden in een niet te traceren streek-
taal bewijzen dat men weinig van de wereld heeft gezien
(alweer een strenge opvoeding als een maat voor niets).

Laat ik deze zonde een naam geven: heer kramp en vrouw krijs,
een koppel gelijkgestemden die, weliswaar dronken, flets
en kleurloos, hun macht eindelijk kunnen doen gelden.

Ze temmen hun slachtoffers zoals ze het zelf eerder
hebben moeten ondergaan: schachten besmeuren en voeden
met vet en lichaam totdat deze kokhalzend dromen van de dag
waarop wraak naast zuur ook zoet smaken zal.   

      

 

 

23-09-15

Politiek(ers)

      
   
  

Vlieg verwijt paard
dat drol niet deugt.

Paard verwijt vlieg
dat die drol niet lust.

Drol verwijt vlieg
gebrek aan deugd.

Drol verwijt paard dat
geen vlieg hem kust.

  
   
   
  15-04-15

Kameraad

   
   

Alain-Delon-in-Le-Cercle-Rouge-1970.gif
  

 
   Ooit zal 't roken niet alleen mij problemen bezorgen
maar ook de organisatoren van een tentoonstelling
over mijn leven en werk. Door het alsmaar verder
doorgedreven gezondheidsideaal zullen ze

enkele mooie foto's willen vinden waarop ik
géén Gauloise tussen mijn vingers of lippen
hou. Die zoektocht zal niets opleveren.

Uit armoede zal men dan kiezen om
de eeuwige sigaret weg te retoucheren,
net zoals de communisten dat vroeger deden
met in ongenade gevallen kameraden.

 

 

dank aan popokabaka
voor de inspiratie  

 

02-11-14

Waar men leest / naar men zegt

   
   
De politie wil met enkele opvallende campagneborden op de straten rond de Boekenbeurs zoals de Beschavingstraat parkeerders er 'naar eigen zeggen' op attent maken dat ze de aantrekkelijkheid van hun wagen als potentieel doelwit voor auto-inbrekers voor een deel zelf in de hand hebben.   (vrij naar De Morgen, 1 november 2014)
   
   

02:29 Gepost in Anekdoten | Commentaren (0) | Tags: boekenbeurs

21-06-13

Toujours en retard

   
   
De wedstrijd van Radio 1, '55-fiction', om met slechts 55 woorden een verhaal te schrijven dat beklijft en/of nazindert, leek me een mooie uitdaging. Inzenden kon tot 19 juni en net dàt was ik uit het oog verloren; traagheid is m'n zonde... Sorry, Joos(t).
   
Voor wie het interesseert hieronder mijn inzending. Te laat!

 

Watertanden

Niemand schonk aandacht aan zijn aanwezigheid; ze rekenden hem, zoals ze letterlijk op hem neerkeken, tot de entourage van het veiligheidspersoneel.
 Hij snoof.
Alhoewel hij getraind was om onder geen beding te beginnen kwijlen, konden de geuren van hun zweet en het gebakken vlees hem wel bekoren en brachten ze hem het water in de mond.
   
    

00:11 Gepost in Anekdoten | Commentaren (0) | Tags: watertanden, 55-fiction

03-08-12

in goed gezelschap

   
  
Hier, één van de vele tafels waaraan ik schrijf.
  
  
  

07-07-11

Scheurbuik

   
  
Zwalpen wordt een gewoonte, on-
schuldig als de aarzeling die, volgens

getrouwen, met een intensieve vitamine-
kuur in de kiem kan worden gesmoord.
  
Een kwestie van weerstand opbouwen,

prevelt de eerste stuurman, vertrouw
op google en de stand der sterren.
  
Diep in het ruim
ratelt een machine,

gevoed door talloos veel geboden
stuurt zij het schip aan
in rechte lijn,
van punt a naar b, de horizon voorbij.  
    
  

07-06-11

Bekentenis

  
  
Keer op keer verslaafd

aan het eerzame verlangen
dat van onder de huid het eelt
op m'n trotse ziel tot de orde roept.
  
Al kan dit tijdelijk, bijdehand geluk
zelden of nooit anderen bekoren
(voor toeschouwers ben ik als de dood),
  
't heeft me geleerd om, met de zachte dwang
der tanden, gulzig te bijten in al wat vlees
en vrees tastbaar maakt. Rest u en mij
de geur
 van grof, versgebakken brood.
  
  

13-04-11

Groeipijn

   
  
Mag ik bij deze bekennen dat ik mij
door u bij het nekvel voelde gegrepen,
toen u, met uw opvallend krasse stem,
mij behekste met uw gedichten
  
en mij met uw oude brillenglasogen
groots maar argwanend aanstaarde, alsof
u – excuseer me dat ik u vousvoyeer –
  
me vragen wilde: wat moet dat jong,
dat mij, met een leeftijdsverschil van meer
dan veertig jaar, de hand wil schudden
en mij durft aan te spreken met ‘mijnheer’?
   
  

04-04-11

Powezie (voor een volgende nacht)

   
  

Elk zoogdier heeft een navel,
niet al het leven heeft een doel.

Een dichter heeft een snavel,
maar daarom nog geen smoel.
   
   
  
    

11-01-11

Sintel (een erfenis)

   
  
1.
  
Ik probeer me hen voor te stellen,
met gezwollen levers en haar
waar iemand niets, hoogstens wat
etensresten, had verwacht,

handenwrijvend om de kilte
ruggelings op afstand te houden
in barre, bloedeloze tijden.

Af en toe gooit een onverlaat
wat scharrels op het vuur,
achteloos knettert de leegte;
zelfs de stem haalt het niet.


2.

'Vertel,' knort de oudste uit het niets,
'hebt ge al een lief en is haar vlees
schoner dan dees vlammen?'
Als ik een eenvoudige bevestiging

niet ogenblikkelijk kan ophoesten,
beginnen de trawanten lusteloos
in het vuur te poken, tot één van hen,

ondertussen even doorschijnend
als de rook geworden, aarzelend
opmerkt: 'Dat van die edele delen,
heb ik eigenlijk nooit begrepen.'


3.

De mannen schuifelen onrustig; de honger,
gistend in hun darmen, kan hun kloten kussen,
maar de laatste druppel zal door henzelf
als dorstige goden uit de as worden geroofd.
  
Zo heerst er een niet te bedaren onbehagen
waarin al wat voor even aarzelt, voldoende
stof levert om vloekend na te smeulen.
  
'Als ge u niet goed voelt, dan zijt ge ziek,'
klinkt het onomwonden, 'al wat ijdel is,
is ons vreemd, dan neemt iemand
anders wel de wacht van u over.'
   
   
  

07-01-11

Sirene (een zang)

remix

  
Ooit zou hij zweven, zoals het hoorde
in oude sagen: tussen gepoederde en hoog-
gehakte dijen, vanuit een perfecte hoek
met daartussenin de gulden snede
  
zou zijn vurige tong worden gevreesd,
zoals die schuimbekkend de wind open-
brak met gevleugelde woorden
  
maar zich gaandeweg liet overstemmen
door achteloos gekraai, wat menig meer-
min kon ervaren wanneer zij zich
 on-
versaagd op zijn flanken te pletter zwom.
   
   
  

08-12-10

Sintel (een anekdote)

   
  
'Vertel eens,' knort de oudste,
'hebt ge al een lief? En
 is haar vlees
schoner dan dees vlammen?'

Als ik een eenvoudige bevestiging
  
niet ogenblikkelijk kan ophoesten,
beginnen zijn trawanten rusteloos
in het vuur te poken, tot één van hen,
  
ondertussen even doorschijnend
als de rook geworden, aarzelend
opmerkt: 'Dat van die edele delen,
heb ik eigenlijk nooit begrepen.'
   
   
  

20-01-10

Present

 
 
Zo, daar staat hij dan, robuust
en kaal, uniek te wezen en
of hij nu maalt of weegt,
't maakt eigenlijk niets uit.
 
Niet de tijd en niet
wat twijfelt, heeft grip
op z'n gietijzeren bestaan.
 
Op tijd en stond mag hij in werking
treden, schoorvoetend weliswaar,
want stel u voor dat hij zou storen,
z'n houdbaarheid had afgedaan.
  
 

18-01-10

'Personnes'

 
 
Terwijl de aarde scheurt en beeft,
veroorlooft ieder zich een teken
van zwakheid, een bescheiden,
ietwat naïeve vorm van medeleven.
 
Er is niemand die zit te wachten
op een kaakslag of het ruw ontwaken
uit een uit de hand gelopen droom.
 
Dat de aarde af en toe iets terug-
neemt, daar valt nog wel mee te leven.
Al het plunderend, hoog van de toren blazen,
behoort niet langer tot de orde van de dag.
 
 

28-12-09

Genoeg

(op weg naar eindejaar)  
 
   
Vandaag had ik mij willen beperken
tot een oogopslag, een blik waarmee
ik de wereld doorgaans kan verdelen
in wat waar is en wat vals, maar
 
iets na middernacht was de tijd plots
rijp om, ongehoorzaam en dus wild om
me heen slaand, 'n stout liedje te zingen.
 
Morgen zal ik, één keer teveel, maar
zoals het een goede verliezer betaamt,
oeverloos zwijgend en wonden likkend,
nergens meer in willen veranderen.
 
 

10-07-09

"Eppur si muove!"

 
 
Illustere voorgangers werden
als ketter verbrand of riskeerden
levenslang huisarrest, maar
na enig afdingen werden
   
argeloze toeristen voor amper
15 euro de trotse bezitters
van het ultieme bewijs
 
dat een manke Italiaanse hand-
leiding kan volstaan om de wereld
te reconstrueren als 'n veelvoud van
vlakken en complexe knooppunten.
 
 

25-06-09

Remedie

(bij voorkeur fluisterend en aarzelend hardop te lezen)
 
 
Minstens één maal in de maand maak ik me leeg.
In een eerste fase doe ik dit redelijk letterlijk;
al het vuilnis verwijder ik uit het diepste en
als alles met zuiver water is weggespoeld, dan

gaat dit ritueel als vanzelf over in een tweede fase,
waarbij ik mijzelf met leegte vul, met kubieke meters
rook en minstens 'n halve liter andere geestrijke zaken.
 
Tijdens de derde fase begeef ik mij op straat, om op een
ietwat ouderwetse wijze te duelleren met oude rivalen.
Eén blik, een vergeten woord en twee getuigen volstaan
om hen met mededogen net niet in het hart te raken.
 
 

02:35 Gepost in Anekdoten | Commentaren (0) | Tags: remedie, leeg, ritueel, duel

19-06-09

FelixPoetryFestival

 
 

Eerste bedenking: dichters op een podium zijn saai.
Tweede bedenking: dichteressen zijn zo mogelijk nog saaier.
Hun dode voorbeeld laat zich doorgaans beter herinneren,
zoals zijn stem behoedzaam uit het graf blijft klinken.
 
Geef mij bij tijd en stond de geur van verschraald bier
en het gejoel van boerenjongens op speed
die stagedivend in het niets verzinken
 
en zelfs door de wol geverfde idolen doen twijfelen
aan de inhoud van hun gescandeerde verzen.
Laat hen dromen dat ze langzaam kunnen leven,
in wanhoop, zoals alleen een grote keel kan drinken.
 
 

20-04-09

Retouche

 
 
Soms is de werkelijkheid eerder cynisch...
 
 

13:03 Gepost in Anekdoten | Commentaren (0) | Tags: kameraad, retouche, roken, tati

14-04-09

Epigram

 
 
Ach, je zou het iedereen willen gunnen,
ook jezelf een beetje, maar terwijl
de natuur zichzelf in schoonheid her-
stelt, komen er dingen naar buiten

die het daglicht niet verdragen
en koop- en andere woedes
amper kunnen temmen.

Net nu je dacht dat je milder geworden
was, struikel je weerom over foute geuren
en kleuren, zwijg je over alle geluiden die
'n vroeg ontwaken eerder droevig stemmen.

 
 

02:21 Gepost in Anekdoten | Commentaren (1) | Tags: epigram, natuur, fout, stemmen, ontwaken

08-04-09

Ambtshalve

 
 
Wat mijn trouwe viervoeter me schoorvoetend onthulde,
had ik al jaren vermoed; dat hij tot het leger behoorde
van klerken en boekhouders, die zichzelf herder noemen
en zich naarstig buigen over hun goddelijke taak:
 
het corrigeren van het menselijk, dus ook mijn tekort. Dit voet-
volk oordeelt niet en zal dus nooit falen; minstens één statistiek
staaft hun gelijk en brengt elke balans, elk geluk in evenwicht.
 
Toen ik naar een verantwoording voor zijn bemoeizucht vroeg,
rekte hij zich meewarig uit; op enig geloof of erkenning had hij
hoegenaamd niet gerekend, maar wanneer mijn loyaliteit als baasje
in gebreke bleef, hield hij een vuile oorlog als wapen achter de hand.
 
 

29-03-09

Parool


 
Aan haar blik herken ik mijn reclasserings-
ambtenaar: een strakke tante in een hard mantel-
pakje, die niets wil begrijpen van wat ik schrijf
maar me op tijd en stond op mijn nummer zet.
 
Zij kent geen helden en stelt me lastige vragen,
daagt me uit om haar te overtuigen van het nut
van rijmen voor m'n nieuwsamengesteld gezin.
 
Zelfs met haar lijf keurt ze punten en komma's
in de heilige overtuiging dat ook ik ooit herval
in dat eeuwige, per vers getalm dat, net zoals
elk excuus, zelfs op erewoord nooit lonen zal.
 
 

01:15 Gepost in Anekdoten | Commentaren (0) | Tags: erewoord, parool, getalm

21-03-09

Kreupel Hout

 
 
Vannacht ontmoette ik één van de laatste
der Vlaamsche schrijvers; zo één die in weer-
wil van z'n naam, eerder klein van stuk is
maar zichzelf als grootste roemt.
 
In dit vlakke land vangt zelfs een knotwilg
die scherpe, zure wind; vandaar het wijd-
verbreid en woekerend struikgewas
 
dat elk gerucht verzamelt rond beemden of
in vennen waar eender welke klacht kan gisten
tot de inkt van halfverteerd kreupelhout waar-
mee iemand ooit geschiedenis zal schrijven.
 

 

25-02-09

Tirade

 
 
Er was me duidelijk opgedragen om Hem geen moment
uit het oog te verliezen en aangezien Zij dacht dat ik
goed met kinderen kon opschieten, had Zij aanvankelijk
het volste vertrouwen in mijn kwaliteiten als opvoeder.

Nadat Hij het oude speelgoed van mijn kinderen had verpletterd
met Zijn brute, ongecontroleerde kracht en bijna stikte in het
gulzig verorberen van zes haastig gestolen, hardgekookte eieren,

verloor ik mijn geduld en sloot ik Hem in de badkamer op. Toen
Zij Hem, veel later dan afgesproken, kwam ophalen en Zijn tranen
afveegde, keek Zij mij met een grenzeloze minachting aan en
werd ik voor eeuwig in de ban van de Heilige Familie geslagen.
 
 
 

17:12 Gepost in Anekdoten | Commentaren (0) | Tags: tirade, minachting, droom, ban