07-12-11

Na

(variatie)   
   
   
In de verte loeit een sirene

en aarzelt het licht, dichterbij
twijfelen overrijpe vruchten
aan een liggend bestaan.
   
Elke schijn verbleekt,
wordt medeplichtig
aan al wat gretig is.
   
Alles geurt na, naar
natgeregende gewassen
die plooien en de dauw voor
morgenvroeg verzamelen.